Annulering Fokdag 2020

Beste leden,

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. Het bestuur van uw fokvereniging heeft de adviezen en bepaling vanuit de overheid nauwlettend gevolgd. Het verbod van evenementen tot 1 september a.s. heeft direct tot gevolg gehad dat talloze keuringen niet gehouden kunnen worden. In nauw overleg met het KFPS en de overige 9 fokverenigingen hebben wij gezamenlijk het besluit genomen dat de fokdagen niet verschoven worden tot na 1 september. Wij zijn van mening, dat het van belang is om duidelijkheid aan de leden te verschaffen en dat doen we met dit besluit. Dit besluit houdt in, dat zo ver ik weet, voor het eerst in de geschiedenis van onze fokvereniging GEEN fokdag gehouden zal worden. Wij zijn ons er van bewust dat dit voor velen een grote teleurstelling is, zo ook voor ons als bestuur.

Als alternatief worden er keuringen op locatie gehouden bij de trainingstallen (zonder aanwezigheid van eigenaren). Het KFPS heeft besloten elke keuring via een Live streamverbinding aan te bieden, ik wil ze daar een groot compliment voor geven!

Voor de keuringen op locatie kunnen vanaf juni ook paarden voor de zogenaamde fokdagrubrieken aangeboden worden, aangevuld met de Ster en Kroonmerries voor graadverhoging. Eveneens is afgesproken dat uitsluitend drie jaar en oudere paarden aangemeld kunnen worden.

Deze week wordt namens de Koepel Fokkerij, de belangenorganisatie van de 32 Nederlandse Paarden- en Pony stamboeken, een maatwerkvoorstel ingediend dat beperkte keuringen zonder publiek maar met eigenaren mogelijk moet maken aan de hand van een scherp geformuleerd veiligheids- en gezondheidsprotocol. Dit zou het tevens mogelijk maken dat de eigenaren aanwezig kunnen zijn bij de inspecties op locatie en dat bijvoorbeeld ook weer IBOP-proeven beoordeeld zouden kunnen worden.

Het is de verwachting dat de stamboekkeuringen en de veulenkeuringen ná 1 september gewoon doorgang zullen vinden. In het geval het ministerie akkoord gaat met het maatwerkvoorstel zal het KFPS in samenwerking met de fokverenigingen al eerder (juli/augustus) beperkte veulenkeuringen organiseren. Wij zouden dit eventueel Fokvereniging Noord- en Zuid Holland ook kunnen faciliteren, maar het is dan wel van belang dat er voldoende animo voor is. Wilt u de moeite nemen en ons uw mening laten weten door een korte reactie per mail te sturen naar fokvereniging.nzh@hotmail.com

Over het doorgaan van de Centrale keuring is op dit moment nog geen besluit genomen. Totdat een besluit hierover genomen is, zullen de eerste premie merries op dezelfde dag een extra beoordeling krijgen. De jury zal op basis hiervan een voorlopig besluit nemen over promotie naar (voorlopig) Kroon of Model. Dit besluit wordt niet gecommuniceerd. In het geval de CK wordt afgelast, zal de uitslag van de extra beoordeling van deze merries definitief worden en aan de eigenaren bekend worden gemaakt. In het geval de CK gewoon doorgaat, komt deze voorlopige beoordeling te vervallen en vindt de Kroon- en Modelverklaring tijdens de CK plaats.

De besturen van de fokverenigingen zullen na besluitvorming door het ministerie over het voorstel van de koepelfokkerij weer met elkaar in overleg gaan over de verder invulling. Houdt onze site en de site van het KFPS goed in de gaten! Mocht u vragen hebben laat het ons weten!

We houden u op de hoogte!

Met vriendelijke groet,

John Boot

Vz.  Fokvereniging Het Friesche Paard Noord- en Zuid Holland

Facebooktwitterlinkedinmail