Publicaties

WAARHEEN MET HET FRIESE PAARD?

Tussen 1983 en 2000 zijn er vijf hengsten geweest die een stempel konden drukken op de fokkerij.

Zie schema I. De eerste drie horen tot de Jochem-lijn, de andere twee tot de Hearke-lijn.

Voor Jasper en Beart geldt dat hun invloed nog sterk zal toenemen en dus ook hun levenstotaal. Een stempelhengst “stempelt” door zonen, en/of door hengsten uit zijn dochters. Duidelijk is dat deze hengsten uit de beste hengstenlijnen stammen.

Stelling I: Het bloed van deze vijf hengsten zal het sterkst de vooruitgang dienen.

Schema I: Stempelhengsten geboren tussen 1983 en 2000.

Hengst Levens

 

Totaal

Ster%

 

dochters

Pref.

 

dochters

Sport

 

paarden

Zonen

 

aantal

Moeders

 

van hengsten

FEITSE 2219 44 42 32 5 5
TJERK 2181 48 26 45 6 6
LEFFERT 1804 42 38 21 5 6
JASPER 1705 50 8 47 4 2
BEART 1687 59 5 41 3 2

Nieuwe stempelhengsten:
Voorlopig maken Norbert en Tsjalle relatief een sterke indruk, zie het volgende schema.

Schema II: verving -indexen van stempelhengsten; minimaal 100 dochters. Onder de 100 negatieve en boven de 100 positieve vererving.

Hoogste score per onderdeel vetgedrukt. (Bron: hengsteninfo 2017)

Kenmerken JASPER BEART NORBERT TSJALLE
hoofd: (on)edel 103 99 100 106
hoofd hals: licht/zwaar 98 102 103 114
hals lengte 93 102 108 110
stand hals, 98 98 105 104
schouder: schuin/steil 103 103 108 106
kruis: lang/kort 100 106 104 96
romp: opwaarts 95 104 106 101
lengte onderarm 92 103 106 102
lengte koot 95 104 105 104
Beweging: stap
kort/ ruim 106 113 103 96
zwak/krachtig 107 112 110 105
Beweging draf:
kort/ruim 106 109 110 113
zwak/krachtig 107 107 111 115
balans: +/- 107 107 111 114
souplesse: +/- 107 109 110 115
Overig: maat 95 104 104 103
ster % 50 59 64 65

Waarheen?

Bij het KWPN en bij de Duitse stamboeken, krijgen hengsten met de hoogste scores veel kansen .Jasper , Beart, Doaitsen, Norbert en, Tsjalle, krijgen terecht kansen. Dat niet elke kans een succes is komt door zwakke moederlijnen.

Uit het bovenstaande blijkt dat deze stempelhengsten geen totaal verervers zijn.

Jasper laat steken vallen in de maat vererving, het exterieur, het moderne: lengte onderarm. Beart en dat geldt voor het Jasperbloed in het algemeen, in het front dat meer verticaal kan. Norbert en Tsjalle zijn al meer totaalverervers.

Maar het probleem bij de Friezen is dat er te weinig fokzekerheid is in de merries.

Daarom stellen veel zonen van de beste verervers ook teleur.

Stelt men dan de vraag: waarheen met de fokkerij?

Dan is het antwoord er moeten meer hengsten komen op het niveau van de hier genoemde hengsten.

En vooral minder hengsten uit zwakke vaders, moeders en merrielijnen met hengsten die zwak vererven.

Fokkers moeten streven naar fokmerries met minstens drie geslachten ster- sport- preferent- en het liefst prestatie.

Alleen kwaliteit wint de strijd, de succesformule van vd Lageweg.

D.G.Wiersma

Update Hengstenlijnen 2022 met dank aan Doede Wiersma

KFPShengstenFW2022

DE BETERE VERERVERS VAN DE FRIESE HENGSTEN

                                                                                                        Doede Wiersma

* HK catalogus blz. 328- 365: Levenstotalen

I: Tsjerk 328- Jelte 365: 38 hengsten.                         

hengst         aantal           levens-      Pref.           sport           zonen       ster%

                   dochters        totaal        dochters     paarden     aantal                                         ————————————————————————–

TSJERK     750              2066             32               49                 6             48

Teunis         560              1415             28               17                4              42

Brandus      540              1336             20               41                 4             37

Folkert        530              1278             18               38                 2             44

Fabe            348              1144              8                59                 5             41

Anton         430               956              19               18                 2             46

Fetse           438               926              15                8                  4             47

Heinse        250               913               9                27                 4             53

Ulke            270              715                7               18                 1              37

OPM.  Dit zijn negen hengsten uit 38! Tsjerk zet zijn invloed door in zonen en hengsten uit zijn dochters (7). De andere acht hengsten lijken niet in staat een hengstenlijn te continueren.

Wat is daarvan de oorzaak? Bij Fabe, Heinse en Ulke is het aantal preferente dochters laag. Dat wijst op minder fokzekerheid. Teunis, Anton en Fetse leveren minder sportpaarden.

Bij Brandus en Ulke is het ster % lager.  Hoe is dit alles te verklaren uit erfelijke aanleg??

II: Jasper 366- Wobke 403: 38 hengsten.

                    dochters    totaal          pref             sport           zonen        ster%  

JASPER       690            2128            25                60                 5              49

Onne            550            1585            13                42                 3              53   

Sape             350              964            14                22                 0              50

Tsjalke         380              871             3                 29                 1              45

(Mintse/ Ulbert)

OPM.  Sape en Tsjalke continueren hun invloed niet als hengstenlijn.

Dankzij zijn  moederlijn, invloed van Feitse, is Sape de best verervende Fabe zoon.

Het is afwachten of Onne, via Bartele-zonen, een hengstenlijn krijgt. Het zou mooi zijn.

Met Beart als zoon en een positieve vererving van stap is Jasper  waardevol.

III: Wikke 404 – Maurus 441: 38 hengsten.

                 dochters    totaal         pref             sport              zonen          ster %   

BEART     580            3032          27                 69                   7                59

Doaitsen     520            1400           8                  33                   4                49

Andries      340               966          1                  33                   3                43

(Dries, Rindert, Maurits)

OPM: Beart heeft breed een zeer goede invloed relatief: binnen het KFPS, 27 preferente dochters maakt indruk. De vraag is waarom zijn zonen dit nivo missen? De zonen van Doaitsen en Andries lukt het niet om hun lijn een vervolg te geven en het aantal pref dochters is te weinig.  Waarom?

IV: Michiel 442- Gerben 479: 38 hengsten.

      hengst     dochters  totaal                           sport               zonen        ster%

NORBERT  267          1644                               53                   6                64

TSJALLE     316          1224                               43                  3                58

V: Hessel 480- Boet 516  Hier hebben Hessel (Norbert) en Jehannes (Tsjalle)

 een goede start. Het is afwachten of en welke zonen deze lijn een vervolg geven.

De top is smal.

Op 38 hengsten per groep (190)  zijn het dus maar enkelen die positief vererven.

Veel hengsten dragen niets bij. Kan dit niet anders??

Kan er niet meer gelet worden op een breed (veel ras, modern type, beweging) fokzekere  moederlijn? Zeker bij minder sterk verervende vaders van hengsten moet er veel compensatie uit de moederlijn komen.