Fokdag

De belangrijkste activiteit welke de vereniging organiseert is de jaarlijks terugkerende Fokdag, waarbij veulens, twenters en oudere paarden aan een deskundige jury van het KFPS kunnen worden getoond voor opname in het stamboek of voor premieverhoging. De Fokdag wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag in augustus.  Bekijk de gemaakte video van een van onze fokdagen!

Het bijzondere aan de fokdag is het kampioenschap voor het beste paard van de dag, de z.g. Fokdagkampioen.
Op deze dag is er ook een chipploeg aanwezig voor het chippen van de jonge veulens.

De Fokvereniging hanteert haar eigen reglement betreffende het fokdagkampioenschap, zie hiervoor onderstaande link:
Reglement fokdagkampioenschap

Sportpredikaat

Als je voor 6 weken van de Fokdag het sportpredikaat hebt behaald (Z1 + 5 winstpunten). Dan kan je als je dat leuk vind gehuldigd worden op de Fokdag. U ontvangt dan een mooi bordje ter ere van jullie prestatie. Daarnaast worden u en uw paard nog even extra in het zonnetje gezet op de Fokdag. Wij zijn zeer trots op onze leden die het sportpredikaat weten te behalen en willen dit dan ook niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Heeft u paard het sportpredikaat gehaald en lijkt het u leuk om samen met uw paard aanwezig te zijn op de Fokdag, geef u dan max. 5 weken voor de Fokdag op voor het sportpredicaat. Wij zouden het leuk vinden als u zelf een stukje aanlevert over hoe jullie samen tot deze prestatie zijn gekomen om het publiek te kunnen informeren op de Fokdag. Uw gegevens kunt u mailen naar fokvereniging.nzh@hotmail.com.


Bestgaand Rijpaard

De fokvereniging nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de rubriek bestgaand rijpaard tijdens het middagprogramma van onze Fokdag. U kunt zich aanmelden via fokvereniging.nzh@hotmail.com onder vermelding van aanmelding bestgaand rijpaard. Graag ontvangen wij hierbij de volgende informatie:

 • Naam Paard
 • Vader
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Naam eigenaar
 • Naam amazone/ruiter

Om deel te mogen nemen aan ‘Bestgaand rijpaard’ moet de eigenaar of de berijder lid zijn van de Fokvereniging het Friesche Paard Noord- en Zuid-Holland.

Wij zien uw graag in onze wedstrijdring!


Reglement Bestgaand Rijpaard

 • de fokvereniging organiseert op de eigen fokdag deze rubriek(en)
 • een paard dat deelneemt moet in eigendom zijn van een lid van de betreffende fokvereniging
 • aan de rubrieken Bestgaand rijpaard mogen paarden deelnemen van alle leeftijden
 • dekhengsten zijn uitgesloten voor deelname aan deze rubrieken
 • de hoogst geplaatste wordt niet meer uitgezonden naar de Centrale Keuring.

Voor ruiters Bestgaand Rijpaard

 • bandages zijn niet toegestaan
 • ruiters dienen in rijtenue in de baan te verschijnen
 • startvolgorde zoals aangegeven in de catalogus
 • nummers zijn af te halen bij het secretariaat

Fokdagrubriek PAVO FRYSO BOKAAL TUIGAANLEG
Tijdens onze Fokdag faciliteren wij deze rubriek voor jonge Friese met Tuigaanleg. De inschrijving voor de wedstrijd verloopt d.m.v. inschrijfformulieren die gepubliceerd worden in Phryso of digitaal via het Mijn KFPS op de website www.kfps.nl De eigenaar van het deelnemende paard dient lid te zijn van een fokvereniging van het KFPS. Papieren van paarden dienen op naam te staan bij het KFPS. Het inschrijfgeld voor de wedstrijd bedraagt €12,50 (incl. BTW). Het inschrijfgeld blijft ten alle tijden verschuldigd. Zie voor verdere informatie de website van het KFPS. www.kfps.nl