Lidmaatschap

Het Friesche Paard -

Lid worden
U kunt zich aanmelden als nieuw lid via onderstaand contactformulier. Bij onderwerp kiest u voor de optie “Lidmaatschap”. Vervolgens vermeldt u onder “Bericht” uw  naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.  U ontvangt een email ter bevestiging van onze secretaris.

Contributie
De contributie bedraagt €35,-. Dit bedrag wordt elk jaar op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. U wordt vriendelijk verzocht dit bedrag over te maken op: IBAN nummer NL87INGB0005312987 t.n.v. ‘fokvereniging het friesche paard’ te Ursem o.v.v. Contributie (jaartal), uw postcode en huisnummer.

Voor nieuwe leden geldt een eenmalige entreegeld van 12,50 euro (dus totaal 47,50 euro overmaken).

Opzegging lidmaatschap
Een lidmaatschap loopt over een kalenderjaar. Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 december schriftelijk binnen zijn bij het secretariaat.

    Naam

    E-mail

    Onderwerp

    Bericht