Lidmaatschap

Lid worden
U kunt zich aanmelden als nieuw lid via onderstaand contactformulier. U ontvangt altijd een welkomstbrief ter bevestiging.

Contributie
De contributie over 2017 bedraagt €35,-. Dit bedrag wordt elk jaar op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. U wordt vriendelijk verzocht dit bedrag over te maken op: IBAN nummer NL87INGB0005312987 t.n.v. ‘fokver het friesche paard’ te Zuidermeer o.v.v. Contributie 2017, uw postcode en huisnummer.

Voor nieuwe leden geldt een eenmalige entreegeld van 11,35 euro (dus totaal 46,35 euro overmaken).

Opzegging lidmaatschap
Een lidmaatschap loopt over een kalenderjaar. Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 december schriftelijk binnen zijn bij het secretariaat.