Vereniging

Oprichting
De vereniging is opgericht op 14 januari 1977, door de heren J.F.W.Reitsma, dierenarts & G.P.M. van Muyen, veehouder, bij notaris W.A.B. Pieffers te Wieringerwaard.

Doelstelling
De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de fokkerij van het Friesche Paard. Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten, het houden van keuringen en het geven van voorlichting en informatie het Friesche Paard betreffende, alsmede het verrichten van alle handelingen die daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, een en ander in de ruimste zin des woords.

Inrichting
Het Friesche Paard kent een officieel stamboek, zowel in Nederland als in het buitenland. Het het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek (KFPS) is vlak naast het Fries Congrescentrum te Drachten gevestigd. Naast het KFPS bestaan er tien fokverenigingen binnen Nederland en nog eens twee fokverenigingen buiten Nederland. De fokverenigingen zijn zelfstandige verenigingen, maar organiseren in samenwerking met het stamboek, eens per jaar een grote keuring: de fokdag. De twaalf fokverenigingen, verzameld in “De Twaalf”, voeren met regelmaat overleg met het KFPS.

Bestuur/leden
Het ledenbestand van de Fokvereniging het Friesche Paard Noord- en Zuidholland omvat zo’n 250 leden. Leden hoeven niet per definitie in het fokgebied te wonen, maar om deel te kunnen nemen aan het Fokdagkampioenschap van de Fokdag is dit wel een voorwaarde. Leden zijn zowel mensen welke beroepsmatig met Friesche paarden bezig zijn, als wedstrijdrijders, recreanten, liefhebbers enz.

Ledenvergadering
Jaarlijks wordt er een ledenvergadering belegd, waar telkens 1 bestuurslid zijn/haar positie neerlegt en al dan niet herkiesbaar is. Binnen het bestuur worden de taken van secretaris en penningmeester verdeeld. De ledenvergadering benoemd de voorzitter.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Voorzitter Secretaris  Bestuurslid Bestuurslid Penningmeester Bestuurslid
vacant Anouk Glas Marije Francis- Bakker Céline Koster Annett de Wit Jan Melman
06-506301740 06-18876234 06-10416824