STERKE VERERVERS ONDER FRIESE HENGSTEN. (Doede Wiersma)

 

 

Vanaf Feitse blijkt dat in iedere jaargang er maar één, soms twee sterk fokken.

In de punten voor het preferent schap van hengsten wordt de vererving breed gewaardeerd. Belangrijk is dat een hengst veel preferente dochters heeft, veel sportpaarden, zonen, hengsten uit dochters en een hoog ster % bij afstammelingen.

Ik zet de hengsten in drie groepen: A: Hengsten die de 2000 punten hebben gehaald of kunnen halen: Norbert en Tsjalle. B: Hengsten met een punten totaal van 1500- 1000 en         C: vaderdieren met 650 tot 1000 punten. We moeten wel incalculeren dat diverse hengsten nog punten kunnen verzamelen, bijvoorbeeld via preferente dochters.

 

A: +/- 2000 punten: de absolute top.

 

                             totaal punten (2018!)                  

  1. FEITSE        2274                           5: LEFFERT 1839

2: TSJERK     2227                           6: Norbert

3: BEART       2017                           7: Tsjalle

4: JASPER       1885

           Preferente     Aantal             Ster     Aantal       Moeders

dochters     sportpaarden      %         zonen   van hengsten

Feitse       44                       32           44         5                   5

Tsjerk       27                      45         47,7         6                    6

Beart          8                       51           59         3                    2

Jasper      12                       51           49,3        4                   2

Leffert       38                       22         42,3        5                  5

Het feit is dat op de ruim 150 hengsten, die goedgekeurd werden van Feitse tot Tsjalle, er zeven tophengsten zijn die heel breed een positieve invloed hebben.

Dat blijkt vooral in het aantal zonen en hengsten uit dochters. Met uitzondering van Jasper hebben alle hengsten Jochem bloed. Deze hengsten bepalen grotendeels de kwaliteit.

 

B:Hengsten met +/- 1500- 1000 punten:

                 punten:                                            punten:

Teunis     1410                               Olof           1132

Brandus   1386                               Doaitsen     989

Fabe         1386                               Heinse         970

Onne         1264

 

pref.docht. Sportp   Ster\%     zonen     hengst uit dochter

Teunis       27               17       41.9         4                   1

Brandus     16               36       37.2         2                   2

Fabe             6              55       41.6         2                   0

Onne           6               31         53           1                   1

Olof           23               22       37.8        1                   1

Doaitsen       1               23         48.6         2                 0

Heinse         6               26       53.7         3                   1

 

Vergeleken met de topgroep is het verschil in vererving al groot. Hier zijn hengsten op onderdelen sterk, zoals ster %, aantal sportpaarden of preferente dochters.

Alle hengsten leveren minder zonen en/of hengsten uit dochters, die ook minder sterk vererven dan dieren uit de topgroep. De sterpercentages van Olof en Brandus zijn onder de 40. De toppers hebben vijf zonen en vijf hengsten uit dochters, Olof bijv. van ieder één.

 

C: Hengsten met 650 tot 1000 punten:

 

               punten:                              punten:

Jacob     909                                      Andries 826

Fetse     891                                      Ulke      795

Sape       838                                      Tsjalke   707

Anton     835                                       Nykle     672

 

 

pref.docht.   sportp.       ster %   zonen   hengst uit dochters

Jacob             13              23             27,6       1                 5

Fetse             14               8             47         2                 0

Sape               8               19           51.8       –                 3

Anton             13               15           45.9       1                 2

Andries           8                23           42.1     2                0

Ulke                 6               20             37        1                5

Tsjalke             1                21          45,7       1               1

Nykle             22              4             50        1               2

 

Bij deze acht hengsten zijn twee met Naen bloed: Jacob en Nykle.

De overigen zes hebben Jochembloed. Het aantal zonen per hengst is minimaal en hun vererving spreekt niet tot de verbeelding. Het zwakke ster % van Jacob en Ulke zal invloed hebben op de exterieur vererving van de tien hengsten uit hun dochters.

 

D: Hengsten met minder dan 650 punten.

Van de ongeveer 130 hengsten die tussen Feitse en Tsjalle werden goedgekeurd kregen

zeker 85 minder dan 200 punten. Hiervoor bleek dat tussen de drie topgroepen al grote verschillen zijn, hoe zit het dan met hengsten die geen 200 punten hebben?

Voorbeeld: Fabe en Sape hebben vanwege hun “vrijere” bloed veel topmerries gehad en toch is het resultaat aan goedfokkende zonen zwak.

 

Aanbevelingen: (op elke regel kunnen te motiveren uitzonderingen zijn).

 

  1. Altijd weer blijkt dat kwaliteit van moeder en moederlijn van het allergrootste belang is.

in de moederlijn moet fokzekerheid zijn voor modern, voor exterieur en beweging.

Met één zwakke vererver als schakel kun je een moederlijn verknoeien.

2: Men kan overwegen om een minimum aantal punten te formuleren voor

vaders/ grootvaders en moedersvaders van dekhengsten.

Er kan een ondergrens vastgesteld worden: hengsten met een (te verwachten) puntenaantal

beneden 300-400 (?) leveren als regel geen dekhengst, of een moeder van een dekhengst.

3: In dit stadium is info over hengsten die een terugval inzake modern laten zien,

dringend nodig. Meer klassiek verervende hengsten dienen niet in de eerste generaties bij

fokhengsten voor te komen. )Voorlichting.

  1. Iedere merrie die uitblinkt in fokzekerheid zou eenmaal een combinatie moeten vormen met een hengst die relatief vrij bloed heeft. (Adviesparingen).
  2. Hengstveulens met interessant bloed mogen niet door de achterdeur verdwijnen. (Fokraad’).
Facebooktwitterlinkedinmail