Vacature bestuurslid KFPS

Leden van het KFPS,

Namens de Ledenraad van het KFPS heeft de Vertrouwenscommissie de opdracht om te zoeken naar geschikte kandidaat bestuursleden. In het najaar van 2019 is de heer Bert Wassenaar regulier aftredend en niet herkiesbaar in het bestuur van het KFPS. De vertrouwenscommissie wil de leden van het KFPS hierbij oproepen zich kandidaat te stellen.
Deze oproep zal ook via de Phryso, de website van het KFPS en bij de Fokverenigingen bekend gemaakt worden.
Voor de vacature geldt dat kandidaat bestuursleden aan de volgende voorwaarden en competenties dienen te voldoen:

• Lid zijn van het KFPS
• Zich op positieve wijze willen inzetten voor de vereniging het KFPS en het Friese paard
• Beschikt over meer dan gemiddelde tijd om te investeren
• Sociale vaardigheden, kandidaat moet in staat zijn om tegenstellingen en conflicterende belangen op een effectieve manier te hanteren, zonder partijen te schaden.
• Integer
• Representatief
• Heeft de persoonlijkheid en achtergrond om een sturende rol te vervullen bij de meningsvorming en besluitvorming
• Affiniteit hebben met paarden en met het Friese Paard in het bijzonder
• Zich bewust zijn van de tradities binnen de vereniging maar in zijn of haar handelen vooruitstrevend denker en doener
• Teamplayer; kan een relatie van vertrouwen en onderling respect managen
• Kennis van stamboekzaken is een pré
• Beheersing van de moderne talen is een prettige bijkomstigheid.
• Zich kunnen profileren als boegbeeld (voorzitter) van het KFPS

Als u zich herkent in de bovengenoemde voorwaarden en competenties (of leden kent die hieraan voldoen) en u ziet het als een uitdaging om onze prachtige vereniging mede te leiden in de komende jaren dan nodigt de Vertrouwenscommissie u uit om uw sollicitatiebrief, voorzien van CV en motivatie te sturen naar:
VCKFPS@Gmail.com
Of :
Y. de Vries
lytsewei 59
9289LC Drogeham

Wij zien uw reactie graag voor 1 mei 2019  tegemoet.
Voor meer informatie over de invulling van de vacature als bestuurslid van de Koninklijke Vereniging “Het Friesch Paardenstamboek”  kunt u contact opnemen met Ytsen de Vries , telefoon  06-53591080   of e-mail  ydv@hetnet.nl.

Facebooktwitterlinkedinmail